X

Sanayiyi yeniden tasarlamak, müşterek çalışmayı gerektirir

Germany’s Saarland – Bir sanayi bölgesi aslına dönerek, emin adımlarla geleceğe ilerliyor.

Korona salgını öncesinde dahi sanayi köklü bir değişimin arifesindeydi. Sanayi 4.0, İleri Üretim Teknolojileri, Talep Üzerine Üretim, hem bu değişime eşlik eden hem de yeni bir sanayi çağının habercisi olan kilit terimlerin yalnızca bazılarıdır.

Otomotiv sanayi buna ek olarak komple bir sistem dönüşümü içerisinde. Hedef, alternatif sürüş teknolojilerine sahip yeni filolar geliştirmek ve pazara sunmaktır. Bunun için gerekli yeni üretim süreçlerinin Sanayi 4.0’ın sunduğu tüm olanakları kullanacağı hali hazırda ön görülebilmektedir.

Almanya’nın en güçlü üçüncü otomotiv sanayi bölgesi ve farklı sanayiler için de önemli bir üretim konumu olan Saarland eyaletinde bulunan şirketler, yürütülen araştırmalar ve yapılan politikalar, üretim ve süreç yönetiminin tüm alanlarında Sanayi 4.0’un gelişimini büyük ölçüde şekillendirmektedir.

Germany’s Saarland – Merkezi konumu ile de ön plana çıkan bir sanayi bölgesi

Saarland şirketleri Sanayi 4.0 ilkelerini uyguluyor

Alman Yapay Zeka Enstitüsü’nün (DFKI) genel merkezi Saarland eyaletinde bulunmaktadır. Burası Sanayi 4.0’ın doğum yerlerinden biri olarak kabul edilir. Dolaysıyla, Saarland eyaletindeki şirketlerin potansiyeli erkenden fark etmeleri ve sektörler arası kullanmaları şaşırtıcı değildir.

Bosch Rexroth, Saarland eyaletindeki tesisinde dünyadaki ilk Sanayi 4.0 montaj hattını kurdu ve bunun için 2014 yılında “Sanayi 4.0 Ödülü”nü aldı.

Daha önce altı farklı hatta üretilen iki bin ayrı parçadan oluşan 200 farklı hidrolik valf, artık tek bir üretim hattında imal edilebilmekte. Üretim hattında çalışan kişiler, yardım metinleri, videolar ve ışık sinyalleri ile desteklenmekte. Bu teknoloji adımı sayesinde verimlilik arttırılmış, stoklar azaltılmış ve yılda yarım milyon Avro tasarruf sağlanmıştır.

Lojistik sağlayıcıları da hizmetlerini yeniden konumlandırıyor ve müşterileriyle aralarında akıllı arayüzler oluşturuyorlar.

Saarland eyaletindeki Rein Spedition’ın Genel Müdürü Marco Eglseder, lojistik sektörünün önemli gelişmelerle karşı karşıya olduğunu düşünüyor. “Büyük sanayi partnerlerinin hizmet sağlayıcısı olarak, pasif bir şekilde yalnızca müşterilerimizin bize ihtiyaçlarını bildirmelerini beklemiyoruz. Sanayi 4.0’ın üretim ilkelerini ve büyük verileri hizmetlerimizle bağdaştıran çözümleri aktif olarak geliştiriyoruz. Orta ölçekli işletmeler bunu Saarland eyaletinde kolayca hayata geçirebilmekte. İyi ağlar ve bölgedeki araştırma enstitüleri ile ortak işbirlikleri, bizim için açık rekabet avantajlarıdır.” Rein Spedition bu çerçevede özellikle yapay zekanın sunduğu avantajlarla ilgileniyor. “İlgili araştırma projelerine hem kendimiz hem de sorularımız ile dahil oluyoruz, çünkü yapay zeka uygulamalarının gelecekte müşterilerimiz ile işbirliğimizin temellerini oluşturacağına eminiz.”

Marco Eglseder, Rein Spedition Genel Müdürü yapay zekanın lojistikte yaygın olarak kullanılacağını ön görüyor

“Sanayi 4.0 yalnızca, yeni sanayi uygulamalarının her zaman birçok adım önünde olan, Bilgi Güvenliği X.0 ile mümkündür” diyor Prof. Dr. Mana Mojadadr. “Makine ve altyapının artan dijital ağlaşmasına sürdürülebilir bir şans vermek için makine öğrenme teknolojisini kullanıyoruz. Bu şekilde farklı sanayi sektörlerinden şirketlerle birlikte ileriye dönük yazılım çözümleri geliştiriyoruz.” Prof. Dr. Mana Mojadadr sanayideki teknolojik sıçrama için siber güvenliğin önemini vurguluyor. “Bir siber güvenlik sorunu kritik altyapılarda kolayca bir güvenlik sorununa dönüşebilmekte. Dolaysıyla siber güvenlik yazılımlarının ileriye dönük kullanımı Sanayi 4.0’a güvenin temelini oluşturmaktadır.”

Kendisi Germany’s Saarland’ın şirketlerin karşısına çıkabilecek zorluklar açısından hazırlıklı olduğunu düşünüyor ve şunu söylüyor: “Şirketler Saarland bölgesinde yüksek eğitimli iş gücünü bulabiliyor ve özellikle bilişim ve siber güvenlik alanında mükemmel bir araştırma ortamına sahipler.”

 

Prof. Dr. Mana Mojadadr veri güvenliğini Sanayi 4.0’ın temeli olarak görüyor

 

Başarı, bağlılık ve destek ele ele ilerlediğinde gerçekleşir

Saarland bölgesinde işletmelere en iyi koşulların sağlanabilmesi için eyaletin resmi ekonomik kalkınma şirketi olan gwSaar, özelleştirilmiş sanayi alanları geliştirmektedir.

gwSaar Genel Müdürü Thomas Schuck, sunulan hizmetleri şu şekilde anlatıyor: “Yeni sanayi alanlarının geliştirilmesi, Saarland eyaletinde ekonomik kalkınma çerçevesinde ele alınmaktadır. Tüm sektörlerden yatırımcılar ile yıllardır süregiden işbirliğimiz sayesinde, şirketlerin bir konumdan beklentilerini iyi biliyoruz ve bu beklentileri kendi alanlarımızda gerçekleştirebiliyoruz. Yeni projelere olan hızlı, hedef odaklı ve yoğun desteğimiz piyasada bilinmektedir. Kapsamlı paketimiz, projeye özel konum bilgilerinden, arazinin imara açılmasına ya da en uygun binanın tespitine kadar birçok hizmeti içermektedir. Şirketlere projelerinde termin ve bütçesel olarak belirleyici avantajlar sağlayabilecek bir paket.”

Thomas Schuck, gwSaar Genel Müdürü yatırımcılar için uygun koşulları oluşturuyor

 

Eyalet hükümeti şirketlere tam destek sağlıyor.
Ekonomi, Çalışma, Enerji ve Ulaştırma Bakanı ve Saarland eyalet başbakanı Anke Rehlinger şunları vurguluyor: “Saarland eyaleti, ekonomik başarıyı kömür ve çelikle yakalamıştır. Peki 21. yüzyılın kömür yatakları nelerdir? Dijital altyapı ve oluşturulan ağlar, her halükarda geleceğin sanayisi için önemli birer faktördür. İnovasyon ve dijital ağlar, sanayi geleneğine aykırı değildir. Onlar, bizim geleceğe yönelik ekonomik başarımızın anahtarlarıdır. Hızlı internetin yoğun ve kapsamlı olarak geliştirilmesi ya da hidrojen gibi teknolojik güncellemeler ile eyalet hükümeti olarak ekonomiyi destekliyoruz. Geleceğimizi aktif olarak ele alırsak, sanayi gelecekte de yüksek ücretli istihdamı sağlayacaktır!”

Anke Rehlinger, Saarland eyalet başbakanı Saarland eyaleti sanayi konumunu destekliyor

Merkezi Teknoloji Programı Saar ile Saarland eyaleti mevcut KOBİ’lerinin inovasyonunu teşvik etmektedir. Ancak, uygulamalı kurumsal araştırma ve geliştirme faaliyetleri, fonlamadan daha fazlasını gerektirir. Uygulama ve bilimin hedef odaklı entegrasyonunu gerektirmektedir. Bu sebepten dolayı Germany’s Saarland’da şirketler, mevcut etkin araştırma altyapısını kullanabilmektedirler.

Sanayinin partneri: Saarland araştırma bölgesi

Sanayinin üretim zeminine yeni teknolojileri getirmek söz konusu olduğunda, Mekatronik ve Otomasyon Teknolojisi gGmbH (ZEMA), Saarland eyaletinde bölgesel ve ulusal şirketlerin önemli bir partneridir.

Özellikle makine mühendisliği, tüketim malları ve otomotiv sanayi alanındaki yerleşik şirketler, enstitünün uygulama odaklı araştırmalarının aktif teknoloji transferinden faydalanmaktadır.

ZeMA ve diğer Saarlandlı ortakların, Saarbrücken Orta Ölçek 4.0-Yetkinlik Merkezi gibi projelerinde, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler, merkezin uzmanları ile birlikte Sanayi 4.0’a geçişleri için spesifik çözümleri çalışabilmektedir.

Bu şekilde araştırma sonuçları KOBİ’lerin günlük üretim ve süreçlerine daha hızlı uyarlanmaktadır.

“Sanayide yeni teknolojilerin kullanımı ile üretim ve iş süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi, mevcut iş olanaklarını garantilemekte ve bölgemizin gelecekte de ekonomik liderliği elinde tutması için bir garanti sağlamaktadır” diyor ZeMA’nın Bilimsel Genel Müdürü Profesör Rainer Müller.

ZeMA’dan Prof. Rainer Müller Sanayi 4.0’a giden yolu gösteriyor

Gelecekte üretim, mevcut tüm veri akışlarının ağlara entegrasyonu anlamına gelecektir. Müşteriler, tedarikçiler ve lojistik elemanları iç süreçlere bağlanacaklar. Büyük ve mega verileri verimli ve güvenli bir şekilde kullanan şirketler, net rekabet avantajına sahip olacaktır. Buna ek olarak, bu veri hazinesinden yeni iş ve gelir modelleri geliştirilebilecektir.
Saarbrücken merkezli DFKI, yapay zeka için en büyük araştırma merkezi sayılmaktadır ve dünya çapında en önemli mükemmellik merkezlerinden biridir. Sayısız sanayi projesinde yarının uygulamaları geliştirilmektedir.
Ünlü enstitünün bilimsel uzmanlığı, ajanlar ve simüle gerçeklikten, algoritmik işletme ve üretime, bilişsel destek sistemleri, dil teknolojileri ve çok dillilikten, akıllı servis mühendisliğine kadar birçok alanı kapsamaktadır.

“Saarbrücken’deki DFKI ve yaklaşık 400 çalışanı, yalnızca üniversitenin kendi ve haricindeki tüm araştırma enstitüleri ile değil, Saarland eyaletindeki KOBİ’lerle de yakından iletişim içerisindedir, ki bu husus bizim için çok önemli.” diyor Alman Yapay Zeka (DFKI) Araştırma Merkezi CEO’su ve Bilgisayar Bilimleri Profesörü Antonio Krüger. “Biz, bu yıllarca süre giden yoğun ve yapıcı diyaloğun birçok somut sonuçlarını görebiliyoruz.

Kamu yararına çalışan DFKI GmbH’nın başarılı gelişimi, mesafeleri kısa tutan bir eyalette, güvene dayalı işbirliğinin yapısal değişimi bilim toplumuna doğru nasıl sürdürülebilir desteklediğini ve hızlandırabileceğini göstermektedir. Saarland eyaletinin üretim ve sanayi konumu olarak gelişimine nasıl esas katkılar sağladığını göstermektedir.”

Antonio Krüger, Bilgisayar Bilimi Profesörü ve DFKI CEO’su orta ölçekli şirketleri işbirlikleri yoluyla ileriye taşımaktadır

 

Sanayinin dönüşümü müşterek bir görevdir

Germany’s Saarland örneği, sanayinin Sanayi 4.0 doğrultusundaki dönüşümünün tüm paydaşların işbirliğini gerektirdiğini göstermektedir. Araştırma dahil, tüm değer zinciri boyunca gerçekleştirilen işbirliği elbette bir ön koşuldur. En uygun yerleşim ve genişleme koşulları geleceğe yapılan iş yatırımını güvence altına almaktadır.

Politik bilge kararlar, mevcut şirketlerin çerçeve koşullarını iyileştirebilir. Korona pandeminisinin etkileri ile mücadele için Almanya 130 milyar Avroluk bir teşvik paketi hazırlamıştır. Federal ve eyalet hükümetleri teşvik paketinin destek projeleri sayesinde geleceğin sanayi ve üretim süreçlerini takip etmeyi hedeflemektedirler.

 

Yazar:

Anja Petschauer
Pazarlama Müdürü
gwSaar Saarland Eyaleti Resmi Ekonomik Kalkınma Şirketi
a.petschauer@invest-in-saarland.com

 

Germany’s Saarland’ın Türkiye iletişimi:

Derya Araç
gwSaar Türkiye Temsilcisi
gwSaar Saarland Eyaleti Resmi Ekonomik Kalkınma Şirketi
M: +90 / 531 958 83 88
E: d.arac@invest-in-saarland.com

www.strukturholding.de/merhaba-germanys-saarland/